Fundacja "Wyciągamy dzieci z bramy"

Przekaż 1% podatku KRS 0000350120

ANIMATOR ULICY edycja II

Przekaż 1%

Media o nas

W obiektywie kamery

Nasze projekty

Stypendia

Wesprzyj nas

W tym roku regionalni animatorzy kultury patriotycznie edukowali młodzież nawiązując w podjętych działaniach do Józefa Piłsudskiego. W drugiej edycji projekty: „Wyciągamy dzieci z bramy – Animator ulicy” naszymi partnerami zostali:
MDK w Radomsku,
Biblioteka w Zelowie,
Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich,
MOK w Sulejowie 
MOK Tuszyn.
      Postać Józef Piłsudskiego jego życie i niezłomna postawa patriotyczna stała się inspiracją do działań w ramach II edycji projektu „Wyciągamy Dzieci z Bramy ANIMATOR ULICY”. Działania, które podjęto na terenie województwa łódzkiego skierowane były na rzecz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologią. W ramach projektu ogłoszony został konkurs na najciekawszą inicjatywę artystyczną realizowaną w przestrzeni miasta: Radomsko, Sulejów, Tuszyn, Zelów, którego tematem przewodnim była postać Józefa PIŁSUDSKIEGO. Ponadto założeniem projektu było inspirowanie do działań twórczych oraz zaangażowanie w ich realizację instytucjach kultury.
Organizowane działania miały na celu przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów oraz konkursów artystycznych, w których fundowaliśmy nagrody. Co więcej konkursy te mają na celu wyłonienie dzieci, które otrzymają stypendia na udział w zajęciach artystycznych. Poprzez podejmowane działania zwracamy uwagę na los dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Chcemy aby realizacja projektów przyczyniła się do: wyrównywania szans rozwoju kulturalnego dzieci oraz różnic w dostępie do kultury, zwiększania roli kultury w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej, przygotowania dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz w życiu społecznym, jak również w kształtowaniu własnej przestrzeni. Sprawdzonym przez nas przedsięwzięciem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnych działań twórczych w taki sposób, by w samodzielnie realizowała inicjatywy artystyczne w przestrzeni miasta (happeningi, plenerowe wystawy, twórcze interakcje z mieszkańcami itp.) Tematem tegorocznych inicjatyw była postać Józefa PIŁSUDSKIEGO. Autorzy najciekawszych pomysłów otrzymali nagrody pieniężne na realizację swojego pomysłu.

ANIMATOR W SZKOLE W BUJNACH SZLACHECKICH
Jednym z działań w ramach projektu "Wyciągamy dzieci z bramy - Animator Ulicy - II" było wydarzenie artystyczne w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich, oczywiście temat wydarzena związany był z Józefem Piłsudskim.
Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich realizowała wydarzenie artystyczne, którego tematem związany był z Józefem Piłsudskim. Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza z nich w formie rozprawy przybliżała postać marszałka Piłsudskiego. Uczniowie i zaproszeni goście mogli oglądać w tle prezentację multimedialną przedstawiającą zdjęcia z życia i działalności Piłsudskiego. Druga część, nazwana „Marszem Piłsudskiego” obejmowała przemarsz uczniów szkoły oraz gości do Sali OSP w Bujnach Szlacheckich, podczas którego niesiono transparenty z hasłami niepodległości i wolności oraz śpiewano pieśni patriotyczne. Na sali OSP uczniowie klasy III i reprezentanci klasy II zatańczyli poloneza. Na koniec uroczystości uczennica klasy VI przemawiała do zgromadzonych jako POLSKA, wolna i niepodległa, podkreślając wielkie dokonania Józefa Piłsudskiego.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=