Fundacja "Wyciągamy dzieci z bramy"

Przekaż 1% podatku KRS 0000350120

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE - edycja III

Przekaż 1%

Media o nas

W obiektywie kamery

Nasze projekty

Stypendia

Wesprzyj nas

Trzecia edycja projektu „Wyciągamy dzieci z bramy - CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE" została zrealizowana w ramach programu Kultura Dostępna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1 września do 31 grudnia organizowaliśmy artystyczne działania w placówkach na terenie województwa łódzkiego.  W projekcie udział wzięły dzieci od 4 do 6 roku życia oraz ich wychowawcy. W projekcie wzięły udział przedszkola wiejskie i z te z małych miejscowości. Placówki wybrano, tak aby w projekcie mogły uczestniczyć dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, których dostęp do wysokiej kultury jest szczególnie utrudniony. Głównym założeniem projektu było dotarcie z kulturą wysoką do placówek w mniejszych miejscowościach, jak też  zaprezentowanie oferty Filharmonii Łódzkiej.

W projekcie brały udział przedszkola z Sulejowa, Grabicy i Rękoraju. W trakcie trwania projektu, w każdej instytucji organizowaliśmy muzyczno-wokalne lekcje. Ponadto uczestnicy z poszczególnych miejscowości wzięli udział w specjalnie przygotowywanym dla dzieci w wieku przedszkolnym programie „Odkrywcy muzyki” zrealizowanym przez muzyków z Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
Kolejność działań nie była przypadkowa, gdyż zadaniem lekcji muzyczno-wokalnych było oswojenie i przygotowanie dzieci do odbioru sztuki wysokiej opracowanej dla tego przedziału wiekowego, z którą zetknęły się w Filharmonii Łódzkiej.

Fundacja dzięki podjętym działaniom chciała rozbudzić i rozwinąć wyobraźnię, jak też  wrażliwości uczestników, przygotować dzieci do dalszej edukacji artystycznej oraz podnieść ich kompetencje kulturowe.  Dzięki działaniom przybliżono również kulturę wysoką najmłodszemu pokoleniu mieszkańców regionu łódzkiego poprzez dotarcie z ofertą czołowej instytucji kultury do dzieci z odległych od centrów kultury terenów województwa łódzkiego.

Ogółem w ramach projektu zorganizowano 17 lekcji muzycznych w 6 grupach we wszystkich przedszkolach. Ponadto w dniu 15 grudnia 2018 r. 80 dzieci i 10 opiekunów wzięło udział w specjalnie przygotowanym programie muzycznym w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=