Fundacja "Wyciągamy dzieci z bramy"

Przekaż 1% podatku KRS 0000350120

PROJEKT BADAWCZY_WPŁYW DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Przekaż 1%

Media o nas

W obiektywie kamery

Nasze projekty

Stypendia

Wesprzyj nas

Uczestnictwo w kulturze podobnie jak inne formy aktywności człowieka powinny być kształtowane w  człowieku od najmłodszych lat. W rodzinach dysfunkcyjnych, patologicznych ale i w domach, w  których rodzice są zajęci pracą, dzieci często mają styczność z kulturą jedynie przez oglądanie  telewizji, granie w gry komputerowe czy kontakt z rówieśnikami “na podwórku”. Ponadto szkoła, bez wsparcia  przez inne placówki, nie jest w stanie udźwignąć ciężaru kulturalnego rozwoju młodego człowieka. Dlatego też nieodpłatne inicjatywy kierowane do najmłodszych podejmowane przez Fundację "Wyciągamy Dzieci  z Bramy" są niezwykle istotne dla kulturalnej partycypacji dzieci.
Główne obszary działania Fundacji Wyciągamy Dzieci z Bramy koncentrują się na:
1) wyrównywaniu szans rozwoju kulturalnego wszystkich dzieci i różnic w dostępie do kultury,
2) zwiększenie roli kultury i ekologii w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej,  
3) przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz w życiu społecznym.  

W związku z kilkuletnią działalnością na terenie województwa łódzkiego podejmujemy diagnozę naszych działań i  zmian jakie zaszły w stosunku do kultury i partycypacji w życiu społeczno¬kulturalnym u uczestników naszych akcji.

Celem podjętych badań będzie poznanie informacji, o efektach podjętych działań przez Fundację:

1) jaki jest zasięg oddziaływania tego rodzaju akcji,
2) jakie mają one wpływ na życie młodych ludzi,
3) jakie zmiany w światopoglądzie i społeczno¬kulturalnej partycypacji uczestników przynoszą nie tylko  w chwili ich trwania, ale również w dalszym ich życiu
4) jak trwałe są ewentualne zmiany i wreszcie 
5) jakie działania przynoszą największe korzyści bieżące i dalekosiężne. 

W rezultacie  możliwe będzie stworzenie profilu uczestnika bezpłatnych akcji edukacyjno-kulturalnych,  stworzenie dopasowanej do potrzeb młodzieży w wieku szkolnym oferty zajęć,  ewentualne wzmocnienie działań promocyjnych i lepsze dotarcie z informacjami o programie wśród  potencjalnych jego beneficjentów.  Badanie posłuży do zdiagnozowania czy akcja "Wyciągamy Dzieci z Bramy" przyczynia się do zmian w  stosunku do szeroko pojętej kultury osób, które w programie uczestniczyły oraz dopasowania oferty do potrzeb jej odbiorców.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=