Fundacja "Wyciągamy dzieci z bramy"

Przekaż 1% podatku KRS 0000350120

Cel fundacji

Przekaż 1%

Media o nas

W obiektywie kamery

Nasze projekty

Stypendia

Wesprzyj nas

Celem Fundacji „Wyciągamy dzieci z bramy” jest wyrównywanie szans rozwoju kulturalnego wszystkich dzieci i różnic w dostępie do kultury. Ponadto w podjętych działaniach Fundacja dba o zwiększenie roli kultury i ekologii w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej oraz przygotowuje dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz życiu społecznym.

W dobie dzisiejszych wszechobecnych problemów wychowawczych oraz zachowań aspołecznych młodzieży, kadra instytucji kultury oraz działacze społeczni i aniamtorzy nie mogą być obojętni na los dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Nie chodzi tu tylko o wsparcie materialne, a przede wszystkim o dołożenie wszelkich starań aby dla tych dzieci bieda nie była obciążeniem dziedzicznym.

Założona w 2010 roku Fundacja  jest organizacją zajmującą się kontynuowaniem akcji „Wyciągamy dzieci z bramy”, projektu zainicjowanego w 2003 roku przez Jacka Sokalskiego, ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, który to projekt zyskał uznanie i patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym zadanie Fundacji, jaki sobie ona stawia, to jest rozszerzenie na obszar całego kraju ujętych ww. projekcie działań na rzecz artystycznie uzdolnionych dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologią, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów dotkniętych przez klęski żywiołowe, charakteryzujących się wysokim bezrobociem lub słabo rozwiniętych pod względem gospodarczym.

To zadanie i cel Fundacja realizuje poprzez ścisłą współpracę z instytucjami kultury, przedstawicielami samorządów, Policji, rad osiedli, parafii, organizacji pozarządowych oraz udzielanie praktycznej pomocy miejscowym społecznościom i przedstawicielom różnych środowisk w rozpoznawaniu, wyszukiwaniu, zapraszaniu i sposobie sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi. Aktywowaniu miejscowych działaczy przyświeca idea prowadzenia zajęć bezpłatnych dla wszystkich dzieci, organizowania konkursów z nagrodami w celu wyłonienia tych najzdolniejszych i umożliwienia im kształcenia artystycznego, wyposażenia w niezbędne materiały, np. artykuły malarskie, instrumenty muzyczne oraz dojazd do szkół artystycznych lub na zajęcia artystyczne poprzez ufundowanie stypendium.

Przygotowywane przez Fundacje we współpracy z lokalnymi społecznościami zajęcia dla dzieci i młodzieży mają charakter ramowy i są odpowiednio dostosowywane w zależności od potrzeb występujących w poszczególnych miejscowościach.

Cel pośredni Fundacji stanowi popularyzacja jej działań w takim stopniu, by w miejscowościach objętych projektem pozostali jej przedstawiciele, którzy pozostając w ścisłym kontakcie z Fundacją prowadzić będą akcję „Wyciągamy dzieci z bramy” w kolejnych latach i rozszerzać ją na dalsze dzielnice miast, okoliczne miejscowości w gminie itp., przede wszystkim jednak będą sprawować opiekę nad dziećmi, którym zostało przyznane stypendium i wyłaniać kolejnych stypendystów.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=