• Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE IV - Koluszki

„Wyciągamy dzieci z bramy - CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE” w Koluszkach.
W IV edycji projektu współpracowaliśmy z Przedszkolem nr 2 w Koluszkach. Realizowane w ramach projektu działania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak zaznaczyła Pani Mariola Garnys-Jaskóła – Dyrektor PM nr 2 - „Przedszkolakom bardzo podobały się zajęcia muzyczne oraz taneczne, wróciły do domu pełne pozytywnych wrażeń...
Głównym celem wszystkich zajęć było zaszczepienie u tak małych dzieci potrzeby uczestnictwa w kulturze wysokiej, ukształtowanie nawyku słuchania muzyki poważnej. Zainspirowane bezpośrednim kontaktem z muzyką poważną podejmowały zabawy teatralne, ruchowe itp. Z naszego punktu widzenia uczestnictwo w powyższym projekcie niezwykle pozytywnie wpłynęło na rozwój naszych wychowanków. Spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród rodziców oraz Rady Pedagogicznej”.
Zobaczcie to zaangażowanie i uśmiech na twarzach naszych uczestników 😊

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury"
powrót