• Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja

Wesprzyj nas

Jesteś zainteresowany działaniami naszej Fundacji? Chciałbyś wesprzeć artystyczne talenty z województwa łódzkiego? Nic prostszego już dziś możesz przekazać wpłatę na konto Fundacji, z której sfinansujemy stypendium dla uzdolnionych dzieci z ubogich rodzin.

Wpłaty dokonać można na konto Fundacji


07 1140 2017 0000 4802 1219 2839


Z dopiskiem w tytule przelewu „NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ FUNDACJI”

Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!