Fundacja "Wyciągamy dzieci z bramy"

Przekaż 1% podatku KRS 0000350120

Aktualności

Przekaż 1%

Media o nas

W obiektywie kamery

Nasze projekty

Stypendia

Wesprzyj nas

Wyciągamy dzieci z bramy ANIMATOR ULICY II edycja

W tym roku regionalni animatorzy kultury patriotycznie edukowali młodzież nawiązując w podjętych działaniach do Józefa Piłsudskiego. W drugiej edycji projekty: „Wyciągamy dzieci z bramy – Animator ulicy” naszymi partnerami zostali: MDK w Radomsku, Biblioteka w Zelowie, Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich, MOK w Sulejowie oraz MOK Tuszyn.
Postać Józef Piłsudskiego jego życie i niezłomna postawa patriotyczna stała się inspiracją do działań w ramach II edycji projektu „Wyciągamy Dzieci z Bramy ANIMATOR ULICY”. Działania, które podjęto na terenie województwa łódzkiego skierowane były na rzecz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologią. W ramach projektu ogłoszony został konkurs na najciekawszą inicjatywę artystyczną realizowaną w przestrzeni miasta: Radomsko, Sulejów, Tuszyn, Zelów, którego tematem przewodnim była postać Józefa PIŁSUDSKIEGO. Ponadto założeniem projektu było inspirowanie do działań twórczych oraz zaangażowanie w ich realizację instytucjach kultury. Organizowane działania miały na celu przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów oraz konkursów artystycznych, w których fundowaliśmy nagrody. Co więcej konkursy te mają na celu wyłonienie dzieci, które otrzymają stypendia na udział w zajęciach artystycznych. Poprzez podejmowane działania zwracamy uwagę na los dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Chcemy aby realizacja projektów przyczyniła się do: wyrównywania szans rozwoju kulturalnego dzieci oraz różnic w dostępie do kultury, zwiększania roli kultury w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej, przygotowania dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz w życiu społecznym, jak również w kształtowaniu własnej przestrzeni. Sprawdzonym przez nas przedsięwzięciem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnych działań twórczych w taki sposób, by w samodzielnie realizowała inicjatywy artystyczne w przestrzeni miasta (happeningi, plenerowe wystawy, twórcze interakcje z mieszkańcami itp.) Tematem tegorocznych inicjatyw była postać Józefa PIŁSUDSKIEGO. Autorzy najciekawszych pomysłów otrzymali nagrody pieniężne na realizację swojego pomysłu.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=