• Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
  • Fundacja
Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja Fundacja

ANIMATOR ULICY - II W BUJNACH SZLACHECKICH

Jednym z działań w ramach projektu "Wyciągamy dzieci z bramy - Animator Ulicy - II" było wydarzenie artystyczne w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich, oczywiście temat wydarzena związany był z Józefem Piłsudskim.
Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich realizowała wydarzenie artystyczne, którego tematem związany był z Józefem Piłsudskim. Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza z nich w formie rozprawy przybliżała postać marszałka Piłsudskiego. Uczniowie i zaproszeni goście mogli oglądać w tle prezentację multimedialną przedstawiającą zdjęcia z życia i działalności Piłsudskiego. Druga część, nazwana „Marszem Piłsudskiego” obejmowała przemarsz uczniów szkoły oraz gości do Sali OSP w Bujnach Szlacheckich, podczas którego niesiono transparenty z hasłami niepodległości i wolności oraz śpiewano pieśni patriotyczne. Na sali OSP uczniowie klasy III i reprezentanci klasy II zatańczyli poloneza. Na koniec uroczystości uczennica klasy VI przemawiała do zgromadzonych jako POLSKA, wolna i niepodległa, podkreślając wielkie dokonania Józefa Piłsudskiego.
powrót